İsrail Vizesi
Vize Hizmetleri

İsrail Vizesi

İsrail Vizesi

İsrail Vizesi nereden ve nasıl alınır?

İsrail Vizesi, İsrail’e seyahat edecek olan Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabidir. Hizmet, Hususi ve Diplomatik pasaport hamilleri 3 aya kadar ziyaretlerinde vizeden muaftır.

İsrail Vize Türleri

 B/2 Ziyaretçi Vizesi (İsrail Turist Vizesi, İsrail Ticari Vize, İsrail Aile Ziyaret Vizesi)
 A/1 Geçici Konaklama Vizesi 
 A/2 Öğrenci Vizesi
 A/3 Din İnsanı Vizesi
 B/1 Çalışma Vizesi

Kısa süreli İsrail vizenizle İsrail’de 3 ay içerisinde 30 gün kalabilirsiniz. 

İsrail Vize başvurusu nasıl yapılır? İsrail Vizesi için hangi evraklar gereklidir?

a) B/2 Ziyaretçi Vizesi Bir B/2 vizesi İsrail’de kısa süreli olarak kalmak isteyen herhangi kişiye verilir (ziyaret, turizm, iş toplantısı veya bir İbranice ulpan’da eğitim için). İsrail’e bir B/2 vizesi ile giren bir kişinin İsrail Devleti’nde çalışmasına izin verilmemektedir. Bir B/2 vizesi düzenlenme tarihinden itibaren üç aya kadar olan bir sure boyunca geçerlidir. İsrail’deki kalma süresi Sınır Polisi tarafından belirlenecektir. Ziyaret süresini uzatmak isteyen bir ziyaretçi, İçişleri Bakanlığının bölgesel nüfus müdürlüklerinden birine bir müracaatta bulunabilir. 

 TÜM VİZE TÜRLERİ İÇİN MUTLAKA GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Pasaport (müddeti en az 1 sene geçerli) 

2. Vize işlemlerinde kullanılacak pasaport yeni ise eskisini de yanınızda getiriniz.*Eski pasaport yanınızda değilse fotokopisini getiriniz ya da eski pasaportunuzun numarasını bildiriniz.

3. Başvuru formu (Vize Formu tıklayınız.)

4. Son bir sene icerisinde çekilmis 2 adet biyometrik resim (5 x 5 boyutunda)

5. Otel ve uçak rezervasyonları*Birinin evinde kalınması durumunda, otel rezervasyonu yerine karşı taraftan davetiye mektubu

6. 6 aylık banka hesap bilgileri (banka onaylı aslı) – (varsa döviz hesabı bilgileri)*İş seyahatine gidecekler, şahsi 6 aylık banka hesap bilgilerini  (banka onaylı) getirmelidir.

8.Tapu-ruhsat (var ise) 

9. Nüfus kayıt örneği 

10. Seyahat sağlık sigortası

11. İsrail’de sizi davet eden şirket / kişiden davetiye’nin çıktısı başvuru sırasında getirilmelidir.( İş seyahatine gidecekler için zorunludur.)Davetiye e-mail cons1@istanbul.mfa.gov.il veya cons3@istanbul.mfa.gov.il veya faks 0212 317 65 55  aracılığıyla da bize ulaştırılmalıdır.

Sirket Calisanlari icin ayrıca istenen belgeler: 

1. Şirketin antetli kağıdına başvuru dilekçesi

2. İmza sirküleri fotokopisi veya anlaşma3. Sosyal Sigortalar Kurumu’nda ise giriş kaydı 

4. Resmi Gazetedeki şirket ilanınızın fotokopisi

5. Vergi levhasi fotokopisi 

6. 6 Aylık Maaş Bordrosu (onaylı aslı) 

Şirket Sahipleri icin ayrıca istenen belgeler: 

1. İmza sirküleri fotokopisi veya anlaşma

2. Resmi Gazetedeki şirket ilanınızın fotokopisi

3. Vergi levhasi fotokopisi 

4. Şirketin Ticaret ve Sanayi Odasından faaliyet belgesi veya ilgili meslek odasına kaydı  

Emekliler icin ayrıca istenen belgeler: 

1. Emeklilik Belgesi Fotokopisi

2. 6 Aylık Hesap dökümü

3. Var ise tapu veya ruhsat fotokopisi  

Öğrenciler icin ayrıca istenen belgeler: 

1. Öğrenci belgesi

2. 1. derece akrabasından öğrencinin seyahat masraflarına sponspor olduğuna dair dilekçesi

3.  Sponsor olan kisinin sirket evrakları 

4. 18 yaşın altında ise; noterlikten çıkartılacak muvafakatnamenin kaymakamlıktan apostilletilmesi gerekmektedir. 

Ev Hanımları icin ayrıca istenen belgeler: 

1. Eşinin seyahat masraflarına sponspor olduğuna dair dilekçesi

2. Eşinin şirket evrakları

3. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi   

b.     B/1 Çalışma Vizesi Bu vize İsrail’deki kalışı iş amacı ile belirli bir süre için onaylanmış olan bir kişi içindir. Bu vize uzmanlar ve sanatçılar ve benzer iş kollarına verilmektedir ve sadece İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile verilir. İçişleri Bakanlığı’nın nüfus müdürlüklerinden birine müracaat sunulduğunda, ücret müracaat eden tarafından ödenmelidir. İçişleri Bakanlığı’ndan onayın alınmasına müteakiben, Konsolosluk başvuru sahibi ile görüşme yaptıktan ve ondan aşağıdaki belgeleri aldıktan sonar B/1 Çalışma Vizesini düzenleyecektir: B/1 Çalışma vizesinin geçerliliği İçişleri Bakanlığı’nın mevzuatı uyarınca olacaktır. İşçi İsrail’e vizede belirtilen süre içerisinde girmelidir ve vizede belirtilen süre kapsamında ülkede kalmalıdır. Bu vizeyi alan bir kişi  vizesini uzatmak için İçişleri Bakanlığının nüfus müdürlüklerinden birisine başvurabilir. 

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Pasaport (müddeti en az 1 sene geçerli) 

2. Başvuru formu (Vize Formu için tıklayınız.)

3. Son bir sene icerisinde çekilmis 2 adet biyometrik resim (5 x 5 boyutunda)

4. Apostil kaşeli sabıka kaydı

5. Apostil kaşeli doğum belgesi

6. Konsolosluk tarafından kabul edilen klinikler veya hastanelerde gerçekleştirilmiş tıbbi muayenelerin sertifikasyonu (sertifikasyon diğerlerine ilaveten tüberküloz, hepatit ve AIDS için olan normal testleri) ve kan testlerinin sonuçlarını kapsamalıdır.

7. Parmak izi alımının beyanı (İsrail Devleti ülkeye çalışmak için giren yabancı işçilerden parmak izi almaya başlamıştır) ve bir fotoğraf. 

c.     A/2 Öğrenci Vizesi Bu vize İsrail’de ilk ve ortaokullarda, akademik kurumlarda, yeshivot ve Yahudi Makamlarının gençlik kurumlarında eğitim görmek isteyen kişilere verilecektir. Bu vize bir yıl süresince ve çoklu girişler ve çıkışlar için geçerlidir. Bu vizenin alıcılarına İsrail’de çalışma izni verilmemektedir.  

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Pasaport (müddeti en az 1 sene geçerli) 

2. Başvuru formu (Vize Formu için tıklayınız.)

3. Son bir sene icerisinde çekilmis 2 adet biyometrik resim (5 x 5 boyutunda)

4. 18 yaşın altında ise; noterlikten çıkartılacak muvafakatnamenin kaymakamlıktan apostilletilmesi gerekmektedir. 

5. İsrail’de kabul edilmiş bir eğitim kurumunda eğitim için kabul sertifikasyonu. 

6. Eğitim için ödemenin yapıldığına dair belge. 

7. Öğrencinin eğitiminin mali gereksinimlerini ve İsrail’de kalış süresi boyunca gerekli olan dönem boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek mali imkanlara sahip olduğunun kanıtı.   

8. Ücretin Ödenmesi (ücret bilgisi için lütfen konsolosluğu arayın). 

İSRAİL VİZESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) B/2 Ziyaretçi Vizesi Bir B/2 vizesi İsrail’de kısa süreli olarak kalmak isteyen herhangi kişiye verilir (ziyaret, turizm, iş toplantısı veya bir İbranice ulpan’da eğitim için). İsrail’e bir B/2 vizesi ile giren bir kişinin İsrail Devleti’nde çalışmasına izin verilmemektedir. Bir B/2 vizesi düzenlenme tarihinden itibaren üç aya kadar olan bir sure boyunca geçerlidir. İsrail’deki kalma süresi Sınır Polisi tarafından belirlenecektir. Ziyaret süresini uzatmak isteyen bir ziyaretçi, İçişleri Bakanlığının bölgesel nüfus müdürlüklerinden birine bir müracaatta bulunabilir. 

 TÜM VİZE TÜRLERİ İÇİN MUTLAKA GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Pasaport (müddeti en az 1 sene geçerli) 

2. Vize işlemlerinde kullanılacak pasaport yeni ise eskisini de yanınızda getiriniz.*Eski pasaport yanınızda değilse fotokopisini getiriniz ya da eski pasaportunuzun numarasını bildiriniz.

3. Başvuru formu (Vize Formu tıklayınız.)

4. Son bir sene icerisinde çekilmis 2 adet biyometrik resim (5 x 5 boyutunda)

5. Otel ve uçak rezervasyonları*Birinin evinde kalınması durumunda, otel rezervasyonu yerine karşı taraftan davetiye mektubu

6. 6 aylık banka hesap bilgileri (banka onaylı aslı) – (varsa döviz hesabı bilgileri)*İş seyahatine gidecekler, şahsi 6 aylık banka hesap bilgilerini  (banka onaylı) getirmelidir.

8.Tapu-ruhsat (var ise) 

9. Nüfus kayıt örneği 

10. Seyahat sağlık sigortası

11. İsrail’de sizi davet eden şirket / kişiden davetiye’nin çıktısı başvuru sırasında getirilmelidir.( İş seyahatine gidecekler için zorunludur.)Davetiye e-mail cons1@istanbul.mfa.gov.il veya cons3@istanbul.mfa.gov.il veya faks 0212 317 65 55  aracılığıyla da bize ulaştırılmalıdır.

Sirket Calisanlari icin ayrıca istenen belgeler: 

1. Şirketin antetli kağıdına başvuru dilekçesi

2. İmza sirküleri fotokopisi veya anlaşma3. Sosyal Sigortalar Kurumu’nda ise giriş kaydı 

4. Resmi Gazetedeki şirket ilanınızın fotokopisi

5. Vergi levhasi fotokopisi 

6. 6 Aylık Maaş Bordrosu (onaylı aslı) 

Şirket Sahipleri icin ayrıca istenen belgeler: 

1. İmza sirküleri fotokopisi veya anlaşma

2. Resmi Gazetedeki şirket ilanınızın fotokopisi

3. Vergi levhasi fotokopisi 

4. Şirketin Ticaret ve Sanayi Odasından faaliyet belgesi veya ilgili meslek odasına kaydı  

Emekliler icin ayrıca istenen belgeler: 

1. Emeklilik Belgesi Fotokopisi

2. 6 Aylık Hesap dökümü

3. Var ise tapu veya ruhsat fotokopisi  

Öğrenciler icin ayrıca istenen belgeler: 

1. Öğrenci belgesi

2. 1. derece akrabasından öğrencinin seyahat masraflarına sponspor olduğuna dair dilekçesi

3.  Sponsor olan kisinin sirket evrakları 

4. 18 yaşın altında ise; noterlikten çıkartılacak muvafakatnamenin kaymakamlıktan apostilletilmesi gerekmektedir. 

Ev Hanımları icin ayrıca istenen belgeler: 

1. Eşinin seyahat masraflarına sponspor olduğuna dair dilekçesi

2. Eşinin şirket evrakları

3. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi   

b.     B/1 Çalışma Vizesi Bu vize İsrail’deki kalışı iş amacı ile belirli bir süre için onaylanmış olan bir kişi içindir. Bu vize uzmanlar ve sanatçılar ve benzer iş kollarına verilmektedir ve sadece İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile verilir. İçişleri Bakanlığı’nın nüfus müdürlüklerinden birine müracaat sunulduğunda, ücret müracaat eden tarafından ödenmelidir. İçişleri Bakanlığı’ndan onayın alınmasına müteakiben, Konsolosluk başvuru sahibi ile görüşme yaptıktan ve ondan aşağıdaki belgeleri aldıktan sonar B/1 Çalışma Vizesini düzenleyecektir: B/1 Çalışma vizesinin geçerliliği İçişleri Bakanlığı’nın mevzuatı uyarınca olacaktır. İşçi İsrail’e vizede belirtilen süre içerisinde girmelidir ve vizede belirtilen süre kapsamında ülkede kalmalıdır. Bu vizeyi alan bir kişi  vizesini uzatmak için İçişleri Bakanlığının nüfus müdürlüklerinden birisine başvurabilir. 

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Pasaport (müddeti en az 1 sene geçerli) 

2. Başvuru formu (Vize Formu için tıklayınız.)

3. Son bir sene icerisinde çekilmis 2 adet biyometrik resim (5 x 5 boyutunda)

4. Apostil kaşeli sabıka kaydı

5. Apostil kaşeli doğum belgesi

6. Konsolosluk tarafından kabul edilen klinikler veya hastanelerde gerçekleştirilmiş tıbbi muayenelerin sertifikasyonu (sertifikasyon diğerlerine ilaveten tüberküloz, hepatit ve AIDS için olan normal testleri) ve kan testlerinin sonuçlarını kapsamalıdır.

7. Parmak izi alımının beyanı (İsrail Devleti ülkeye çalışmak için giren yabancı işçilerden parmak izi almaya başlamıştır) ve bir fotoğraf. 

c.     A/2 Öğrenci Vizesi Bu vize İsrail’de ilk ve ortaokullarda, akademik kurumlarda, yeshivot ve Yahudi Makamlarının gençlik kurumlarında eğitim görmek isteyen kişilere verilecektir. Bu vize bir yıl süresince ve çoklu girişler ve çıkışlar için geçerlidir. Bu vizenin alıcılarına İsrail’de çalışma izni verilmemektedir.  

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Pasaport (müddeti en az 1 sene geçerli) 

2. Başvuru formu (Vize Formu için tıklayınız.)

3. Son bir sene icerisinde çekilmis 2 adet biyometrik resim (5 x 5 boyutunda)

4. 18 yaşın altında ise; noterlikten çıkartılacak muvafakatnamenin kaymakamlıktan apostilletilmesi gerekmektedir. 

5. İsrail’de kabul edilmiş bir eğitim kurumunda eğitim için kabul sertifikasyonu. 

6. Eğitim için ödemenin yapıldığına dair belge. 

7. Öğrencinin eğitiminin mali gereksinimlerini ve İsrail’de kalış süresi boyunca gerekli olan dönem boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek mali imkanlara sahip olduğunun kanıtı.   

8. Ücretin Ödenmesi (ücret bilgisi için lütfen konsolosluğu arayın). 

Vize ücretleri

İsrail Vizesi

İşlem Süresi

Vize Değerlendirme Süresi:

Bir vize başvurusu, düşündüğünüz ziyaretten en geç 15 gün öncesinden yapılmalı ve ilgili ziyaretinizden üç ay öncesine kadar yapılmamalıdır. Mevsim ve iş yüküne bağlı olarak değerlendirme süresi 5-10 iş günü olacaktır. Başvuru sahiplerinin belgelerini önceden hazırlaması ve konsolosluk ücretini yatırması zorunludur.

Adres:

Özevler mh. Şehit Yavuz Başayar sk. No:9/B Yenimahalle/Ankara TURKEY

Tel: +90545 571 7 571 whats app,

Tel: +90539 666 6662

Mail: info@vizenizalinir.com

Web: www.vizenizalinir.com

Bizi Arayın