hususi-pasaport
Vize Hizmetleri

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

damgalı pasaport
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport

23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017 / 9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” (Karar) kapsamında İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesi 07 Ekim 2020 Tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinde 06.12.2019 tarihinde yapılan değişikliğe paralel şekilde pasaport süresi 4 yıl olarak belirtilmiştir.


Bu itibarla, 2020 başından itibaren zaten 4 yıllık süre uygulandığından, firmalarımızın
konu ile ilgili yeni bir şey yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Mevcut uygulama devam
etmektedir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan bilgiye göre yeşil pasaportlar da dahil resmi pasaportların asgari geçerlilik süreleri bulunmakta olup, yurtdışına seyahat esnasında pasaport
geçerlilik süresinin http://www.mfa.gov.tr/resmi.tr.mfa linkinde yer alan süreden daha az bir süresinin kalması halinde (genelde 6 (altı) ay) söz konusu yeşil pasaportlar ile seyahat
gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle, hali hazırda kendilerinde yeşil pasaport bulunan firmalarımızın, yeşil pasaportlarının ön yüzlerinde yer alan geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri ve 6 aydan az süresi kalmış ise yenileme işlemlerinin başlatılabilmesini teminen vergi no’larını da belirterek pasaport@uib.org.tr adresine e-posta göndermeleri
gerekmektedir.
Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan bir diğer değişiklik ise firmaların bildirim yükümlülüklerine uyulmaması halinde uygulanacak yaptırım süresine yöneliktir. Buna göre; yeşil pasaport alan firma hissedarının hissedarlıktan ayrılması veya çalışanın firmadan ayrılması halinde durumun FİRMA tarafından DERHAL formu onaylayan Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmesi zorunludur.

Aynı şekilde, pasaport alan kişi de pasaporta hak kazanan şirketin ortağı / çalışanı olma şartını kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 (dört) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.


Bu çerçevede, “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da (Karar sayısı 3064) yer alan diğer değişiklikler ekte yer almakta olup, firmalarımızın konuya ilişkin olabilecek sorularını öncelikle pasaport@uib.org.tr e – posta adresine vergi no’larını belirterek iletebilecekler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın